Posledné príspevky

TypPridanéAutorOdpovedíPosledná zmena
Book pagePrednáška J. Siváka o jeho účasti na korunovačných slávnostiach pápeža Pia XII. v Ríme 9. 3. - 14. 3. 1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageZmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pagepo roku 1000 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageÚstavný zákon o vysťahovaní Židov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageVianočná dohoda Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageČatlošovo memorandum Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageStanovisko 5. ilegálneho vedenia KSS k situácii na Slovensku po 14.4.1939 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageRôzne články anonym0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pagedo roku 1000 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pagepo roku 1918 Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pager. 1423, Listina kráľa Žigmunda na ochranu Cigánov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageJordanes: O pôvode a dejinách Gótov (opis Hunov) Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageFredegarova kronika o Samovej ríši Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageZákon sudnyj ľjudem Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageMoravsko-panónska legenda / Život Konštantína Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageFuldské anály o zrade Svätopluka a následnom zajatí Rastislava Frankami Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageFuldské anály o zrade Svätopluka a následnom zajatí Rastislava Frankami Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageMoravsko-panónska legenda / Život Metoda Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageRímska Legenda o živote Konštantína Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageIndustriae tue Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageŽivot Naumov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageZákaz Štefana V. používať staroslovienčinu pri bohoslužbe Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageUstanovenia svätých otcov Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pagePseudo-Mauríkios o Slovanoch v diele Strategikon Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov
Book pageMetodovo Napomenutie vladárom Mgr. Martin Kráľ0pred 8 rokov 16 týždňov