3. Výrazy

Číselný výraz je príklad zapísaný pomocou čísel, znakov počtových operácií a zátvoriek.

Napríklad:
5 + 3
(5 – 4) * 2

Výraz v zátvorke má vždy prednosť. Ak vo výraze nie sú zátvorky, násobenie a delenie má vždy prednosť pred sčítaním a odčítaním.

Príklad:
4 – 2 * 3 = 2 – 6 = 4
( 4 – 2 ) * 3 = 2 * 3 = 6
( 4 + 2 ) * ( 1 + 3 ) = 6 * 4 = 24