1. Prirodzené a celé čísla

Číselný odbor je množina čísel, na ktorej je bez obmedzenia možné používať sčítavanie a násobenie, a výsledok patrí do tohto odboru.

Prirodzené čísla vyjadrujú počet. Napríklad počet kolies na aute, alebo počet gombíkov na košeli. Značka oboru je "N". N = {0, 1, 2, 3, ...} Číselná os: ...

Celé čísla sú prirodzené čísla, ktoré obsahujú aj záporné čísla. Značka oboru je "Z". Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} . Číselná os...