1. Úvod

Táto príručka je určená pre ľudí, ktorí sa chcú zorientovať v tepelných vlastnostiach budov. Príručka je zostavená na amatérskom základe, z informáciami vyhľadanými na internete alebo výpočtami podľa fyzikálnych zákonov. Informácie sú bez záruky. Sú vítané podnety a návrhy na vylepšenie príručky.

Túto príručku možno bezplatne šíriť a upravovať, v celku aj po častiach, a nieje potrebné uviesť autora.