Úrok z pôžičky

Táto tabuľka UrokPozicky.ods vypočíta úrok z pôžičky na základe požičanej sumy, mesačnej splátky a doby splácania.

Ukážka tabuľky: