5. Koľko izolácie sa oplatí

Tabuľka

V tabuľke HrubkaIzolacie.ods môžete vypočítať, koľko izolácie sa oplatí. Ukážka tabuľky:

Otázky a odpovede

 1. Koľko izolácie sa obvyle oplatí dať? Pre rok 2018:

  Steny, strecha biely polystyrén mäkká kamenná vlna pórobetón 400 kg/m3
  priamy ohrev elektrinou40 cm40 cm60 cm
  plynový radiátor30 cm30 cm50 cm
  kondenzačný plynový kotol30 cm30 cm45 cm
  krb na drevo20 cm20 cm35 cm

  Podlaha biely polystyrén
  priamy ohrev elektrinou35 cm
  plynový radiátor30 cm
  kondenzačný plynový kotol25 cm
  krb na drevo20 cm

 2. Čo znamenajú údaje v tabuľke a odkial ich mám zistiť?
  • Návratnosť je čas za ktorý očakávame návrat investície. Možno by tam mal byť údaj životnosť zateplenia, ale ten nie je známy a tiež ľudia nechcú čakať 100 rokov kým sa im vráti investícia. Minimálne má zmysel 10 rokov, pretože pri kratšom čase je príliš veľké množstvo tepla na vykurovanie. V príklade je zvolená návratnosť 30 rokov, čo je časť života pre dlhodobé investície.
  • Tu je článok Dennostupne. Napríklad pre nadmorskú výšku 200 m, a teplota dnu +22 C je počet dennostupňov 3 800 °D (91 100 K.hod / 24 hod).
  • Tu je článok Cena tepla. Napríklad priamy ohrev elektrinou 0,112 €/kWh, plynový radátor 0,08 €/kWh, plynový kondenzačný kotol 0,06 €/kWh, krbová vložka 0,05 €/kWh - viď článok Ekonomika dreva.
  • λ izolácie - tepelná vodivosť materiálu je definovaná v článku Spôsoby prenosu tepla. Hodnoty sú napríklad pre polystyrén alebo kamennú vlnu 0,04, pre pórobetón s hustotou 400 kg/m3 je to 0,1 W/m.K.
  • R steny - tepelný odpor steny je definovaný v článku Spôsoby prenosu tepla. Napríklad 30 cm pórobetónu 600 kg/m3 má tepelný odpor R = 2 m2.K/W, čo zodpovedá izolačnej schopnosti 8 cm bieleho polystyrénu. Stena teda izoluje tiež, a to ovplyvňuje koľko cm izolácie sa na ňu ešte oplatí dať.

Princíp výpočtu

Cena izolácie sa musí rovnať cene tepla na vykurovanie ktoré cez izoláciu prejde počas doby návratnosti.

ci . h = n . ct . hs / R

kde je:
ci - cena izolácie (€/m3)
h - hrúbka (m)
n - návratnosť (roky)
ct - cena tepla (€/kWh)
hs - hodinostupne (K.hod)
R - tepelný odpor (m.K/W)

dosadíme R = h / λ
ci . h = n . ct . hs . λ / h
h^2 = n . hs . ct . λ / ci
h = (n . hs . ct . λ / ci)^0,5

kde je
h - hrúbka izolácie (m)
n - návratnosť (roky)
hs - hodinostupne (K.hod)
ct - cena tepla (€/kWh)
λ - merná tepelná vodivosť materiálu (W/m.K)
ci - cena izolácie (€/m3)

Prečo sa cena izolácie musí rovnať cene tepla ktoré prepustí?

Chceme aby bol minimálny súčet ceny izolácie a tepla ktoré prepustí za uvažovanú dobu:
cena izolácie (a) + cena tepla (b) = minimum
a + b = minimum
Tomu zodpovedá stav:
a = b

Prečo musí a = b?
a + a = 2a
Napríklad, ak by bola izolácia 2x hrubšia, prepustila by polovicu tepla:
2a + 0,5a = 2,5a
ak by bola izolácia polovičná, prepustila by 2x toľko tepla:
0,5a + 2a = 2,5a
ak by bola izolácia tretinová:
0,33a + 3a = 3,33a
... a tak ďalej.
Vidno, že minimálne náklady sú ak cena izolácie sa rovná cene tepla, a = b, a + a = 2a.

Prečo je uvedený pojem "doba návratnosti", keď sa neporovnávajú 2 varianty?

Ak by sme mali hrúbku izolácie blízku vypočítanej ideálnej hrúbke, a trochu by sme pridali, tak návratnosť ceny pridanej trochy izolácie by bola rovná uvedenej "dobe návratnosti".

PrílohaVeľkosť
HrubkaIzolacie.ods13.34 KB
HrubkaIzolacie.png12.41 KB