15. Náklady na vykurovanie

Tu je tabuľka so vzorcami . Listy sú zamknuté bez hesla. Písať možno do bielych buniek. Varianty sú na jednotlivých listoch "1, 2, 3, 4, 5" a výsledná tabuľka na liste "návratnosť".

Ukážka tabuľky:

1) List "energie":

2) List "odpisy":

3) List "naklady":

O výbere varianty kúrenia môžu rozhodovať celkové náklady a komfort. Neplatí sa iba za energie, ale aj za opravy, revízie a šetrenie na nové vykurovacie zariadenie ak staré doslúži.

Pre jednotlivé varianty sú podstatné:

a) Zriaďovacie náklady treba ručne spočítať a napísať do tabuľky, napríklad:

 1. prípojky,
 2. vykurovací systém,
 3. časti domu (izolácie, komíny, špeciálne okná, akumulačná stena),
 4. birokracia (projet, povolenia, revízia).
 5. Stačí uviesť iba to čím sa varianty líšia, napríklad cena za 15 cm EPS a vetrací systém s rekuperáciou, ktorý je navyše u elektrického vykurovania.

b) Prevádzkové náklady, napríklad:

 1. Energie (kúrenie, TUV, varenie, svetlo, eletrospotrebiče, doprava paliva) - automaticky sa vypočítajú po vpísaní množstva potrebnej energie pre každá palivo a ciem respektíve taríf pre jednotlivé energie,
 2. Odpisy - sú peniaze ktoré treba šetriť aby sme si kúpili nové zariadenie keď skončí životnosť starého zariadenia. Treba ich spočítať ručne a napísať do tabuľky.
 3. Ďalšie náklady: opravy, údržba, revízie... Tiež treba ručne spočítať a napísať do tabuľky.

c) Návratnosť medzi variantami je podiel rozdielu zriaďovacích a prevádzkových nákladov.

Príklady výpočtu odpisov:

 1. Plynový kotol aj s inštaláciou stojí 2 000 eur. Predpokladaná životnosť je 15 rokov. Aké sú odpisy?
  2 000 eur : 15 rokov = 133 eur/rok = 133 : 12 = 11 eur/mes
 2. Elektrický bojlér stojí 200 eur má predpokladanú životnosť 20 rokov. Aké sú odpisy?:
  200 eur : 20 rokov = 10 eur/rok = 10 : 12 = 0,8 eur/mes

V prípade pôžičky sa zvyšujú náklady z dôvodu úroku. Časť úroku, ktorá pokrýva infláciu, netreba rátať do nákladov.

Ak si vyberiete variant s nižšími prevádzkovými nákladmi, tak rozdiel zriaďovacích nákladov sa vráti za vypočítaný počet rokov návratnosti. Záporná hodnota návratnosti znamená že sa prechod medzi variantami nikdy nevráti, treba si vybrať variantu s nižšími prevádzkovými a zároveň zriaďovacími nákladmi. Nulová hodnota návratnosti znamená že zriaďovacie náklady sú rovnaké a treba si vybrať variant s nižšími prevádzkovými nákladmi. Pri výbere z variant môžete brať do úvahy aj (ne)komfort (rúbanie dreva, prašnosť, opravy kotla a zháňanie plynára v zime, obmedzenie množstva teplej vody v bojléry).