3. Dennostupne

Počet dennostupňov °D je daný súčtom rozdielov nameranej vnútornej a vonkajšej teploty každý deň počas vykurovacieho obdobia. V tabuľke pre výpočet boli použité určité namerané hodnoty, berte ich ako orientačné. Teploty v minulosti na vybraných meteostaniciach Slovenska si môžete pozrieť tu: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_operativneudaje1 , alebo tu https://www.meteoblue.com/ .

Ak sa dennostupne (°D) vynásobia relatívnou stratou domu (K/W) a číslom 24 hodín, dostaneme množstvo tepa (MWh) ktoré stráca dom počas vykurovacieho obdobia.

Bežne sa používa vnútorná výpočtová teplota +21 °C. V zle zateplených domoch sa môže vykurovať na vyššiu teplotu vzduchu, čím sa kompenzujú chladné steny. Zmenou teploty vzduchu v dome sa dennostupne výrazne menia, pretože sa predlžuje vykurovacie obdobie a rozdiel teplôt. Tabuľka Khod.ods prepočítava uvedené namerané hodinostupne pre inú nadmorskú výšku a vnútornú teplotu domu. Výpočet dennostupňov je orientačný, pretože každý rok je iná zima, v rovnakej nadmorskej výšky môžu byť rôzne lokality (studená dolina, slnečný svah), dĺžka vykurovacieho obdbia býva rôzna (dobre zaizolované domy sa vykurujú kratšie). V tabuľke je použitá jednotka hodinostupne Khod, čo sú dennostupne vynásobené číslom 24 hodín. Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
Khod.ods14.29 KB
Khod.png30.92 KB