3. Dennostupne

Počet dennostupňov °D pre vykurovanie je dané súčtom rozdielov vnútornej a vonkajšej teploty každý deň počas vykurovacieho obdobia. Vnútorná teplota môže byť pre výpočet +20 °C. Tento údaj možno vyjadrovať aj hodinostupňoch K.hod, alebo iných vhodných jednotkách pre výpočet. https://www.stefe.sk/clanok/energeticke-informacie-martin/347 .

Ak sa dennostupne (°D) vynásobia relatívnou stratou domu (K/W), dostaneme množstvo tepa (MWh) ktoré stráca dom počas vykurovania. Zmenou vnútornej teploty domu sa dennostupne výrazne menia, pretože sa predlžuje vykurovacie obdobie a rozdiel teplôt. Preto je výpočet tepla z dennostupňov len orientačný, presnejšie ho možno vyrátať metódou výpočtu po časových úsekoch, napríklad po mesiacoch.

Tu je tabuľka so vzorcami pre orientačný výpočet hodinostupňov pre zvolenú nadmorskú výšku a vnútornú teplotu domu: http://www.klasici.sk/sites/default/files/Khod.ods . Tabuľka neberie do úvahy dĺžku vykurovacieho obdobia pre rôzne domy, preto údaj dennostupňov bude v skutočnosti iný a nárast väčší. Ukážka tabuľky:

PrílohaVeľkosť
Khod.ods14.29 KB
Khod.png30.92 KB