Doskový teplovzdušný výmenník tepla svojpomocne

Kúpiť 2 platne hliníku 0,6 mm 1 x 2 m, dať si ich nastrihať na pásy 0,2 x 1 m. Do styrodurovej dosky vo vzdialenosti 5mm narobiť drážky a do nich zasunul hliníkové dosky, takže bočné konštrukcie sú zo styroduru. Užšie strany dosiek v strede nastrihnúť, ohnúť proti sebe a zalepiť, aby cez párne medzery išiel vzduch jedným smerom a cez nepárne druhým. Tak vznikne výmenník, ktorý je odnímateľný, kvôli prípadnému čisteniu. V spodnej časti dve diery cez stenu a ventilátory. V hornej časti vetilátor, ktorý zabezpečuje cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Výstupná rúra je vyspádovaná smerom von, pre odtok kondenzátu. Pre porovnanie profi rekuperátor s účinnou plochou 0,8m2 s pohybom vzduchu do kríža za 600Eur. Alebo lokálny rekuperátor za 260Eur, ktorý by mi ale na sušenie nestačil. Môj rekuperátor: účinná plocha 4m2, protismerný pohyb vzduchu, nákup materiálu do 90Eur. Je možné, že tam dám ešte teplotne závislý spínač za 30Eur, ak by pri veľkých mrazoch začal zamŕzať kondenzát medzi doskami. Výhody sú v nízkej cene a omnoho vyššej účinnosti, vzhľadom k teplosmennej ploche a protismernému pohybu vzduchu. Nevýhody, musíte si ho spraviť sám a v miestnosti zaberá plochu 25cm x 10cm do výšky 1,6m.