Mechúrik-koščúrik a kamaráti

Mechúrik-Koščúrik bol sirota. Doma nemal už nikoho a ničoho; pustil sa teda po vandrovke, dobrých kamarátov hľadať.

Ide, ide ? vandruje. Pribehne k nemu myš a volá naňho:

?Bože daj šťastia, Mechúrik-Koščúrik, vezmi ma so sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som myška-chocholuška.?

?No, poď!?

Idú, idú Mechúrik-Koščúrik s myškou chocholuškou ? a vandrujú. Stretne ich žabka:

?Bože vám daj šťastia! Ej, vy ste už dvaja a ja ešte sama v svete, vezmiteže ma sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som žabka-rapotačka.?

?No, poď!?

Idú, idú Mechúrik-Koščúrik, myška-chocholuška a žabka-rapotačka. Stretne ich had:

?Bože daj šťastia! Postojteže, vezmiteže i mňa sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som po tráve šmyk!?

?No, poď!?

?Idú, idú Mechúrik-Koščúrik, myška-chocholuška, žabka-rapotačka a had po tráve šmyk. Stretne ich zajac:

?Bože daj šťastia! Vezmiteže i mňa sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som po lese skok!?

?No, poď!?

Idú, idú Mechúrik-Koščúrik, myška-chocholuška, žabka-rapotačka, had po tráve šmyk a zajac po lese skok. Stretne ich líška:

?Bože daj šťastia! Vezmite ma sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som líštička-kmotrička!?

?No, poď!?

Idú, idú Mechúrik-Koščúrik, myška-chocholuška, žabka-rapotačka, had po tráve šmyk, zajac po lese skok a líštička-kmotrička. Stretne ich vlk:

?Bože daj šťastia! Vezmite ma sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som horský trubač!?

?No, poď!?

Idú, idú Mechúrik-Koščúrik, myška-chocholuška, žabka-rapotačka, had po tráve šmyk, zajac po lese skok, líštička-kmotrička a vlk horský trubač. Stretne ich medveď:

?Bože daj šťastia! Vezmite ma sebou!?

?A ktože si ty??

?Ja som morský mrmláč!?

?No, poď!?

Ak tak putujú, tak putujú Mechúrik-Koščúrik s myškou-chocholuškou, s žabkou-rapotačkou, s hadom po tráve šmykom, so zajacom po lese skokom, s líštičkou-kmotričkou, s vlkom horským trubačom i s medveďom morským mrmláčom a prídu v pustých horách ku jednému domčeku, kde ježibaba svadbu strojila.

?Hej,? povedajú si, ?ukážmeže teraz, čo vieme!?

Tu zastali si na dvore do radu a Mechúrik-Koščúrik, ako všadiaľ, tak i teraz, stal sa napredok.

Mechúrik-Koščúrik nafúkal sa a pripravil si huk, že len tak hučalo; myška-chocholuška píšťala; žabka-rapotačka rapotala; had po tráve šmyk ťahal ako sláčikom na husliach; zajac po lese skok vyskakoval pred nimi a pekne prepletal nohami; líštička-kmotrička, akoby na krstení bola, tak vyťahovala a vyspevovala; vlk horský trubač trúbil; medveď morský mrmláč mrmlal. Ozývala sa hora naširoko a tí tamdnu triasli sa, čo to za hudci prišli im na svadbu. Tu Mechúrik-Koščúrik chcel ešte lepšie preukázať sa, i veru nafúkol sa ešte raz. Vtom prásk! roztresol sa. Jeho kamaráti tak náramne rozchichotali sa na tom ? a tí tamdnu tak naľakali sa toho tresku a chichotu, že rozutekali sa na všetky strany. A ježibaba, keď videla, ako svadobníci zaberajú, parila ešte popredku.

Títo potom vnišli do domu, posadali sa za prikryté stoly, jedli a pili z hotového. A aby im svadba nebola len tak pri slamenom snopku, postavili si medveďa za starejšieho, vlk si vzal líšku za ženu a dosvadbili sa pri peknom poriadku. Vlk s líškou žijú aj doteraz ? ak nepomreli.