Murovacie zmesy

Betón

 • 1 m3 betonárskeho štrku, najlepšie drvená žula 0/22, alebo 0/32
 • 300 - 400 kg cementu CEM II/B-S 32,5 R
 • pitná voda, množstvo len toľko aby bol betón tekutý

Murovacia malta

 • 6 objemových dielov piesku 0.4
 • 1 objemový diel hydrátu vápna
 • 1 objemový diel cementu

Hrubá omietka

  1 miešačka 100 litrov:
 • vápencový piesok 0-2
 • 1/3 mechu cementu (1/3 z 25 kg)
 • 1 vrece hydrátu vápna (25 kg)
 • Do zapnutej miešačky psotupne pridávať na jednej lopate piesok, vápnu aj cement, a dolievať vodu.

Jemná omietka

 • 4 objemové diely piesku 0/ 0,5 alebo 0/1
 • 1,5 dielu vápna
 • 0,5 objemového dielu cemenu

Vonkajšia omietka - brizolit

 • 3 objemové diely piesku
 • 2 objemové diely haseného vápna (CaO, nie hydrát)
 • 1 objemový diel cementu

Cementové liepidlo

 • jemný piesok
 • cement
 • vápno

Poznámky:

2. Objem miešačky, dávkovanie zložiek

Miešačky sa obvykle počítajú na fúriky. 1 fúrik je orientačne 40 litrov. 2-fúriková miešačka vyrobí 80 litrov betónu, 4-fúriková 160 litrov, 6-fúriková 240 litrov. Predajcovia udávajú aj geometrický objem miešačky. Objem vyrobeného betónu je menší ako geometrický objem, pretože miešačka je pri miešaní trochu naklonená.

Dávkovanie cementu vychádza 1 vreco 25 kg cementu na 2 fúriky betónu. Pretože 2 x 40 litrov = 80 litrov ... 0,08 m3 x 300 kg = 24 kg.

Množstvo vody si treba vyskúšať, pretože vlhkosť štrku sa dosť mení počas dňa, po silnom daždi je iná ako po niekoľkých hodinách horúčav. Orientačne 5 litrov na fúrik.

Pre odvoz kameniva niekedy treba vedieť objemovú hmotnosť sypaného kameniva http://www.tkaclubomir.sk/predaj-strkopiesku.html . Napríklad pre 0/22 : 1 700 kg/m3, 16/32 : 1 600 kg/m3.

3. Nakladanie do miešačky

Nalejeme do miešačky vodu, pridáme pár lopát štrku, nasypeme cement, a zapneme miešačku kým vznikne cementové mlieko, potom dohádžeme zbytok štrku. Znovu zapneme miešačku kým nevznikne dobrý betón. Pri štrku 0/22 je to pár minút, pri 0/32 je to aj 15 minút.

Štrk pomáha premiešať cement s vodou. Ak by sa cement vysypal rovno na dno miešačky, prilepil by sa a šiel by ťažko dolu. Ak by sa hustejší betón prilepil na dno miešačky, čo sa stáva pri štrku 0/32, treba do miešačky naliať vodu, natočiť ju trochu šikmo a pár minút nechať pustenú. Potom možno do tejto vody robiť ďalší betón.

4. Nárast pevnosti cementu

Nárast pevnosti cementu 32,5 pri izbovej teplote (v lete):

Zdroj: http://www.pcla.sk/index.php?doc=23

5. Pevnosť ľadu

0 ˚C ... 10 MPa
-22 ˚C ... 210 MPa (to je maximum)

Zdroj: http://www.google.sk/url?q=http://www.gymbosak.sk/MOJE%2520MESTO/projekt...

6. Vodný súčiniteľ

Vodný súčiniteľ je pomer objemu vody k hmotnosti cementu. Závislosť pevnosti betónu na vodnom súčiniteli a pevnosti cementu podľa Walza:

Zdroj: Beton (příručka technologa)

7. Geopolyméry

Geopolymér je trojrozmerná hlinitokremičitanová sieť. Dá sa vyrobiť akýkoľvek umelý kameň nerozoznateľný od prírodného vlastnosťami a vzhľadom. Umelý kameň môže mať oproti betónu vyššiu pevnosť, životnosť, odolnosť voči kyselinám a mrazuvzdornosť. Tisíce rokov stoja pyramídy, polovica Jeruzalema, Panteón v Taliansku. Ak by boli z cementového betónu, už by nestáli.

ukážky výroby: betónová Giza: http://www.youtube.com/watch?v=znQk_yBHre4 , v laboratóriu: https://www.youtube.com/watch?v=PQZx7PSol1E

študijné materiály: http://www.matrix-2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1... , http://www.geopolymery.eu/zajimave-odkazy/ , http://www.geopolymer.org/ .

Zloženie POP betónu:

 1. kamenivo
 2. popolček
 3. vodné sklo - sodné
 4. NaOH
 5. Ca(OH)2
 6. plastifikátor
 7. prevzdušňovadlo

7. Linky

 1. komfort vďaka tepelnej zotrvačnosti betónu: http://www.veronica.cz/?id=185
 2. základy z penoskla a betónovej dosky: http://www.ecozaklady.sk/vyhody-ecozakladovej-dosky.html
 3. 8. Výroba surovín

  1. domáca výroba románskeho cementu: