dielo digitalizovali

Dielo René mládnca príhodi a skúsenosti

  • digitalizovali: Kamil Kascak, Lubo Han, Andrea Mislanova, Dana Dancakova, Alena Geregova, Matus Svicin, Stefan Palfi, Jana Neuzilova, Tatiana Gaziova, Vladimir Zavada
  • koordinátor: Ing. Daniela Bučková, buckova@gk2-po.sk , Gymnázium Konštantínova 2, Presov

Licencia: Tieto digitálne diela možno bezplatne a bez obmedzenia prenášať všetkými médiami, používať na akékoľvek účely a vytvárať neobmedzené množstvo rozmnoženín. Možno ich používať v celku aj po častiach. Nemožno pozmeňovať obsah diel bez súhlasu autorov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním týchto diel.