2. Číselné obory

Číselný odbor je množina čísel, na ktorej je bez obmedzenia možné používať sčítavanie a násobenie, a výsledok patrí do tohto odboru.

Prirodzené čísla vyjadrujú počet. Napríklad počet kolies na aute, alebo počet gombíkov na košeli. Značka oboru je "N". N = {0, 1, 2, 3, ...} Číselná os: ...

Celé čísla sú prirodzené čísla, ktoré obsahujú aj záporné čísla. Značka oboru je "Z". Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...} . Číselná os...

Racionálne čísla možno vyjadriť ako zlomok a/b, pričom b nie je 0. a - je čitateľ, b - je menovateľ. Značka oboru je "Q". Napríklad: 1/2, 3/4... Ukážka https://www.montemama.sk/images/com_hikashop/upload/AR5-zlomky.jpg .

Reálne čísla - medzi ktorýmikoľvek dvoma číslami je nekonečne mnoho čísel, hodnoty môžu byť neobmedzene veľké v kladných aj záporných hodnotách. Značka oboru je R.
R = {-∞ ... +∞}
∞ - znak "nekonečno"