Nezaradené

Elektromobily

Je dostatok elektrickej energie pre elektromobily?

Na Slovensku v roku 2004 bola spotreba pohonných hmôt (PHM) 1,8 miliónov ton. To je 1,8 miliardy kg. Energia v PHM bola:

E = 1,8 . 109 kg . 45 MJ/kg = 80 . 109 MJ = 22 . 109 kWh = 22 TWh

Spotreba elektrickej energie bola 27 TWh, čo je porovnateľné s množstvom energiev v PHM. Elektrickej energie možno vyrobiť viac. Účinnosť benzínového motora je 30 %, dieselového 40 %. Vacsinou jazdia po cestách benzínové automobily. Skutočné množstvo energie pre elektromobily by potom bolo:

Ee = E . 30 % = 22 TWh/rok . 30 % = 6,6 TWh/rok

Z celkového množstva vyrobenej elektrickej energie je to percento:

6,6 TWh / 27 TWh = 24 %

Záver: 1/4 už dnes vyrobenej elektrickej energie by stačilo na prevádzku elektromobilov, ktoré by nahradili všetky dnes jazdiace autá so spaľovacím motorom. Výroba elektrickej energie sa dá zvýšiť.

Elektrickú energiu možno vyrábať z lacnejších zdrojov ako je ropa: slnko, urán, uhlie, biomasa, voda, vietor... Elektromor má účinnosť 90 %, benzínový spaľovací motor 30 %. Rekuperáciou, čo je spätný návrat energie do batérií pri brzdení elektromotorom, sa znižuje spotreba hlavne v mestách povedzme o 50 %. Elektromotor má väčiu životnosť a spoľahlivosť ako spaľovací motor. Jediným problémom doteraz boli batérie, do ktorých by sa dalo uložiť dostatok energie na dojazd 200 - 300 km, čo je u automobilov požadované. Batérie by mali byť dostatočne lacné. Nové typy batérii toto čoskoro budú spĺňať.

Elektromobily v blízkej budúcnosti veľmi pravdepodobne nahradia väčšinu áut na spaľovací motor, ak tomu politické, alebo lobistické finančné skupiny opäť nebudú klásť prekážky. Moderné akumulátory majú už dnes dostatočnú kapacitu a aj ich ostatné parametre sú dostatočne vhodné pre sériovú výrobu hybridných áut, ako aj čistých elektromobilov. Ich parametre sa navyše každým rokom výrazne zlepšujú a po zavedení sériovej výroby sa nepochybne výskum v tejto oblasti ešte viac urýchli. Preto je veľmi ťažké odhadnúť, aké parametre budú mať elektromobily už o niekoľko rokov po ich sériovom nasadení. Je však pravdepodobne, že ich parametre budú oveľa lepšie ako parametre súčasných áut na báze spaľovacieho motora. Technológia spaľovacieho motora je totižto už po viac ako 100 ročnom vývoji prakticky na hranici svojich možností.

Existujú vhodné batérie?

 • LiFePO4 - LFP - Li-Ion batérie s katódou z fosfátu lítia a železa, lítium nanofosfát. Vybíjací prúd 10C (špotová jazda), nevybuchujú (bezpečné), nie sú citlivé na zmenu napätia (jednoduchá nabíjačka), životnosť 2.000 nabíjacích cyklov, pracujú pri -30 až + 60 C (ročná doba nemá vplyv). Na 70 % kapacity sa nabijú za 10 minút, úplne sú nabité za 15 minút. To napríklad umožňuje ich nabíjanie po každom okruhu autobusu MHD, počas prestávky v garáži, aznížiť veľkosť akumulátorov na tretinu.
  Na tieto batérie je kopa pochvalných článkov, ale zatiaľ sa masovo nevyrábajú. Vyrába ich americká spoločnosť A123 Systems, ktorá má patentovanú technológiu. Nemá konkurenciu a preto sú ceny vysoké a záujem malý. Zatial sa používajú ako akumulátory do elektrického náradia. V prípade záujmu vyrobí firma A123 akumulátory na zakázku a sú lacnejšie ako v obchodoch. Od roku 2010 sa budú montovať do nového elektromobilu Dodge Circuit.
  Firma A123 vyrába články ANR26650M1 s parametrami: CA = 2,3 Ah, Ivyb = 70 A (120 A pulzne), U = 3,3 V, 70 g.
 • LiFePO4 s potiahnutím tenkou vrstvou difosfátu lítia, v štádii vývoja, rýchlešie nabíjanie, 10 - 20 sekúnd, a vybíjanie, bez poškodenia matriálu.
 • Nano-titánové batérie nanosafe, štátom USA dotované, vyrába ich spoločnosť Altairnano, použité už v niektorých automobiloch, nabijú sa za 10 minút, ich životnosť je 15 rokov (10 rokov na 80 % C)
 • lítium-sírové - v štádiu vývoja, 3 x vyššia kapacita na jednotku hmotnosti ako pri klasických Li-ion.

Príklad výpočtu betérie

Pre auto s dojazdom 100 km, s rekuperáciou aj podstatne viac, spotreba ekvivalent 6 litrov benzínu na 100 km.:

Energia v 6 litroch benzínu: E = 6 litrov . 0,73 kg/liter . 45 MJ/kg = 200 MJ = 55 kWh

Účinnosť benzínového motora je 30 %

Energia potrebná pre elektromobil: E = 55 kWh . 30 % = 17 kWh / 100 km

Cena energie

Pri dnešných cenách energie vyjde:

benzín: 27 eur/GJ = 0,10 eur/kWh
nafta: 27 eur/GJ = 0,10 eur/kWh
elektrina NT 20 hod: 30 eur/GJ = 0,11 eur/kWh

Je to prakticky rovnaká cena. Účinnosť elektromobilu je ale 3 krát vyššia ako pri spaľovacom motore, preto cena energie pre elektromobil je 3 krát nižšia. Pre porovnanie:

Cena za kilometer

Automobil so spaľovacím motorom ma spotrebu spotrebou 8 litrov / 100 km = 0,9 ?/liter . 8 litrov = 7,2 eur / 100 km = 0,072 eur/km. Počas životnosti auta, 300 000 km spotrebuje benzín za 22.000 eur.

Elektromobil má tretinovú spotrebu, teda 0,024 eur/km = 2,4 eur/100 km = 7.200 eur / 300 000 km.

Podstatná je však vysoká cena batérií, ktorá tvorí väčšiu časť ceny auta. Betérie o pár rokov treba vymeniť. To zvyšuje náklady na kilometer, ktoré sú potom porovnateľné alebo vyššie ako u áut so spaľovacím motorom. Ekonomické by potom boli len autá s priamym napájaním, napríklad trolejové.

Konštrukcia elektromobilu

Vhodný je jednosmerný elektromotor. Umožňujje plynulý prechod z pohonu na brzdenie s rekuperáciou. Pri dostatočne výkonnom elektromotore nie je potrebná prevodovka, spojka ani brzda. Zmenou budiaceho prúdu možno vytvoriť pohon, brzdenie, spätný chod a voľnobeh. Ako bezpečnostný prvok môže ostať ručná brzda a vypínač budiaceho prúdu miesto spojky. Elektromotory na rekuperáciu je vhodné umiestniť priamo ku kolesám. Pri silnom brzdení je potrebný kondenzátor.

Motlidba

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

Zdravasʼ, Mária milosti plná,
Pán s tebou.
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Návrh slovenskej gramatiky

 1. Namiesto písmen Y, Ý sa budú písať písmená I, Í.
 2. Slabiky ďe, ťe, ňe, ľe, ďi, ťi, ňi, ľi bude možné písať s mäkčeňom v slovách, kde sa mäkko vyslovujú.
 3. Namiesto koncoviek -ou, -ov sa bude písať nová jednotná koncovka -ow. Namiesto písmena V na konci slabiky budeme písať písmeno W.
 4. Zavedie sa nová slovenská štandardná klávesnica.
 5. Pri ručnom písaní bude dovolené mäkčene vyznačovať aj vo forme vodorovnej čiarky nad písmenom alebo v jeho hornej časti, napríklad:

Ukážka textu v novej gramatike

Zdroj: http://vdp.sk/forum/viewtopic.php?p=5677#5677

PrílohaVeľkosť
d-makke.gif986 bajtov
t-makke.gif986 bajtov
n-makke.gif946 bajtov
l-makke.gif976 bajtov

Pedagogické zásady

1. Primeranosť

 • formy a metódy prispôsobte možnostiam žiakov, napríklad mladší žiaci potrebujú kratšie vyučovanie a pestrejšie formy, starší majú rozvýjať aj abstraktné myslenie
 • nepreťažujte, ale na druhej strane dostatočne vyťažujte
 • sústreďte sa na základné učivo, nie na množstvo údajov

2. Individuálny prístup

 • rešpektujte individuálne rozdiely žiakov
 • prístup k žiakom je individuálny, výchova ale prebieha v kolektíve

3. Postupnosť

 • od blízkeho ku vzdialenému, od známeho k neznámemu, od konkrétneho k abstraktnému, od ľahkého k obtiažnějšiemu, od jednoduchého k zložitějšiemu, od všeobecného ku konkrétnemu

4. Systematickosť, sústavnosť

 • sústavná práca učiteľa - pravidelnosť v domácej príprave, príprava pomôcok ai.
 • učivo musí tvoriť logický systém, musí na seba logicky naväzovať
 • opakujte a precvičujte sústavne
 • vyhľadávajte pre svojich žiakov mezipredmetové vzťahy
 • dbajte na systematickosť v celom školskom živote a dennom režime žiakov

5. Uvedomelo, cieľavedomo

 • uvedomelý postoj žiakov k učeniu - vysvetliť ciele učenia tak, aby ich prijali za svoje
 • dbajte aby žiaci učivu porozumeli, pri zkúšaní  požadujte porozumenie - vzťahy, presné pojmy a úsudky, nie memorovanie
 • dajte žiakom priestor na premyslenie toho, čo sa učí, nech postihujú vzťahy a zákonitosti
 • umožnite žiakom pochopiť požiadavky, zmysel a čo se majú učiť
 • stanovte konečné aj čiastočné ciele a krokov na ich naplnenie. Ciele by ste mali vedieť tiež zdôvodniť.
 • spätná väzba - pravdivé a podporujúce pozitívne hodnotenie

6. Trvalo

 • osvojené vedomosti, znalosti, návyky, záujmy, postoje atď. vašich žiakov by mali byť trvalé
 • predpokladom je pochopenie, precvičovanie, opakovanie a dodržovanie ostatných zásad

7. Aktívne, iniciatívne, samostatne, tvorivo

 • vychádzajte zo samostatnej práce žiakov. Kto sa vezie, nedáva pozor na cestu, kto sám musí ísť či riadiť, dáva pozor, aby neupadol nebo nezablúdil (Komenský)
 • snažte sa, aby vaši žiaci boli pri výuke čo najviac aktívny, nesedeli pasívne. Nerobte ich prácu za nich. Učiacemu náleží práca, učiteľovi jej riadenie (Komenský). Pasivita ubíja ducha i pozornosť. Najviac sa človek naučí, keď sám niečo robí, keď sám niečo skúša, keď niečo vysvetľuje či učí iných. Vyprovokujte zvedavosť detí, aktivujte ich tvorivosť, človek sa potrebuje realizovať. Priame poznávacie činnosti pomôžu hlbšiemu pochopeniu. Buďte demokratický, umožnite žiakom spolurozhodovať.

8. Názorne

 • zapojujte čo najviac zmyslov žiakov, používajte názorné pomôcky - kvalitné učebnice, počítače, mapy, tabuľky, schémy, filmy, obrázky, predmety, zvukové nahrávky, navštevujte zoologické zahrady, múzeá, choďte do přírody, robte pokusy. Vedie to k lepšiemu zapamätaniu.
 • Komenského zlaté pravidlo: V mnohých prípadoch je vhodné postupovať od príkladu k pravidlu a k praktickému použitiu. Pozor: Zanedbanie zásady názornosti vedie k verbálnym, formálnym, nejasným znalostiam. Jej preceňovanie naopak môže brzdiť rozvoj abstraktného myslenia.

9. Teóriu spojte s praxou

 • Myslite na praktickosť toho, čo sa vaši žiaci učia. Umožnite žiakom hľadať potrebné informácie v praxi a zároveň si získané informácie v škole overovať a precvičovať v praxi. Prepojte školu a vyučovanie s okolím školy a prirodzeným prostredím žiaka. Vychádzajte z predstáv a skúseností žiakov, s ktorými do školy prichádzajú. Vymedzujte výukové ciele aspoň na úrovni aplikácie získaných poznatkov. Umožnite svojim žiakom chápať a vidieť zmysluplnosť výuky v škole, približte im jej praktickosť.

10. Jednotne

 • dbajte na jednotnosť výchovného pôsobenia, cieľov, zámerov, foriem a metód učiteľov, rodičov, školy a rodiny a iných výchovno-vzdelávacích organizací, spolupracujte s rodinou. Jednotnosť posiluje pôsobenie, nejednotností paralyzuje a oslabuje. Žiak sa v rozporuplných požadavkách ťažko orientuje, a pokiaľ sa snaží vyhovieť dostává se do konfliktu rolí.

11. Kvalitne, náročne, pravdivo

 • Držte sa zásady kognitívnej/intelektuálnej náročnosti. Zamerajte učebné činnosti k autentickým projektom alebo vyjadreniam, ku ktorých realizácií je nutné použiť tvorivé myslenie. Buďte nároční, ale ponúkajte svoju pomoc.
 • Učivo, ktoré žiakom predkladáte má být pravdivé a overené.

12. Výchovne

 • Nepodporujte neutralizovanie výchovných situácií v škole. Napr. to, že odstraníme rastliny z dosahu žiakov, aby ich neničili, nevedie k mravnému chovaniu, iba sme odstranili príležitosť k poškodzovaniu, ale nie poškodzovaniu samému. Situáciu je treba riešiť z výchovného hľadiska. Učiteľ má ísť príkladom mravného chovania.

13. Optimisticky, pozitívne, ľudsky

 • Verte žiakom. Očákavajte dobré výsledky, verte v zlepšenie. Poskytujte im spätnú väzbu a konštruktívnu kritiku. Ukazujte svojim žiakom uprímný záujem o nich. Rešpektujte ich dôstojnosť a neponižujte ich. Nechajte ich povedať svoj názor.

14. Sústredene na žiaka

 • Premýšľajte, plánujte a hodnoďte vyučovanie nie z hlediska vašej činnosti, ale predovšetkým z pohľadu žiaka. Kritériom má byť ?čo žiak zažije, čo bude robiť, cítiť a myslieť si, čo si z výuky odnesie?. Škola je tu pre NAŠE deti. Myslite na nich v kontexte celého ich individuálneho života a ich odpovednosti za svoj vlastný život a dôsledky ich rozhodnutí.

zdroj

Rodový statok

  Poľnohospodárstvo
 1. Ekozahrady (vytvorenie bezúdržbovej záhrady, čistenie vody, odolné rastliny) http://www.ekozahrady.com/
 2. Prírodná farma Steppa Holzera v Aplách http://www.rodovystatek.cz/sepp_holzer.htm
 3. Bezorebné pestovanie obylia pre strednú Európu http://www.kruhzivota.sk/?page=clanky&node=224&
 4. Kniha pdf o prírodnom poľnohospodárstve, od pána Fukuoka http://rapidshare.com/files/349720056/Revolucia_jednej_slamky.pdf
 5. Konopa (využitie, vlastnosti, pestovanie) http://www.konopa.sk/ , kniha Konopa v priemysle http://dokumenty.konopa.sk/Konopa_v_priemysle.pdf alebo http://www.klasici.sk/sites/default/files/Konopa_v_priemysle.pdf , povolené odrody http://dokumenty.konopa.sk/povolene_odrody_2009.xls .
 6. Morison, Permakultura: http://www.jindrichovice.cz/cs/web/podnikatele/rodinna-farma-permaland/0...
 7. Predaj starých druhov ovocných stromov a kríkov http://www.stareodrudy.org/
 8. Predaj starých druhov obilia http://gengel.webzdarma.cz/
 9. Remineralizácia pôdy (berte len ako info o mineráloch, to isté robia stromy) http://www.remineralize.org/
 10. Ako ubytovať užitočný hmyz http://vcelky.cz/hnizdiste.htm
 11. Konope, marihuana http://mustwatch.hztz.cz/film/union-business-behind-getting-hign-marihuana/
 12. Chov zvierat
 13. kozy: http://www.ekokoza.cz/
 14. indická kačka: http://www.indickybezec.estranky.cz/
 15. bežný chov zvierat: http://www.agroporadenstvo.sk/
 16. Lesy:
 17. http://www.youtube.com/watch?v=o9-9UceaQjI - obnova lesa
 18. http://www.youtube.com/watch?v=PnVNH0PXn2A&feature=related - ticho
 19. http://www.youtube.com/watch?v=EK3FASrAZg0 - holoruby
 20. Atlasy prírody
 21. www.byliny.sk - liečivé bylinky
 22. www.nahuby.sk - atlas húb
 23. www.hmyz.info - hmyz
 24. www.orszagh.info/orszaghova/dokumenty/ - ryby
 25. Stavby
  a) hlinené
 26. http://filesurf.ru/166659/Prirucka_hlineneho_stavitelstvi.pdf.html - kniha pdf
 27. waf-kolektiv.blogspot.com/2009/12/najskor-zem-nekompromisna-ekologicka.html - film o hlinených stavbách
 28. www.flickr.com/photos/smallape/sets/72157622481434893/show/ - ukážka jednoduchej stavby
 29. www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=264...- ukážka jednoduchej stavby
 30. picasaweb.google.com/ozartur/KurzHlinen...- nubijská klenba
 31. b) slamené
 32. www.veronica.cz/?id=74 - slamená izolácia
 33. slamahlina.blogspot.com - stavba v Spišskom Podhradí
 34. www.strawbale.com
 35. filesurf.ru/166815/Stavby_ze_slamy.pdf.html - kniha pdf
 36. fuckcopyright.blogspot.com/2010/01/natural-building-and-new-sense-of-earth.html
 37. c) iné
 38. Stavby z vŕby: http://www.vrbicky.net/
 39. Betón v stavbách (akumulácia, stabilzácia teploty, chladenie domu v lete, nie je potrebná regulácia v zime): http://www.veronica.cz/?id=185
 40. http://www.dftw.org/ * - klemby a kupoly
 41. filesurf.ru/166660/studna.pdf.html - kniha pdf
 42. filesurf.ru/166661/Zelene_strechy.pdf.html - kniha pdf
 43. Školstvo
 44. www.anastasia.cz/forum/ftopic92.html - rodová škola, alternatívne školstvo
 45. Diskusie
 46. diskuse.nachvojnici.cz - o prírodných farmách
 47. Nezaradené
 48. trh.slovane.cz - Stredoveké trhovisko, pre inšpiráciu
 49. filesurf.ru/166669/military.zip.html - bráňte sa
 50. www.vlkodlak.cz - internetový armyshop
 51. www.obnova.sk/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=263... - knihy
 52. www.klasici.sk/node/257 - Tyrolská pec na drevo, vykurovanie domu
 53. tepelný most zo steny do základov, izotermy: elektro.tzb-info.cz/...text108 + elektro.tzb-info.cz/...#text221
 54. www.chmi.cz/...RV_x_Td.htm - určenie rosného bodu vzduchu
 55. programy na výpočet kondendzácie vody v stene: www.ursa.cz a www.kcad.cz
 56. www.online-stavebniny.sk/Menu/Certifikaty - certifikáty stavebných materiálov
 57. www.spgis.eu - zameranie pozemku
 58. http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=113138#text2 - výpočet solárnych ziskov
 59. http://stavba.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=5772&h=9&pl=38 - reálne straty EPD
 60. http://forum.tzb-info.cz/... - výpočet tepelného odporu podlahy
 61. sobestacnost.cz/akce/RaketovaKamna/... raketová pec
 62. sobestacnost.cz
 63. www.ewg.org - eniromentálne šútie,
 64. www.melisa.org - literatúra,
 65. AltCorp.com - amalgámová problematika.
 66. www.matrix-2012.cz
 67. http://www.jurkovic.sk/ - neoverené liečenie rakoviny
PrílohaVeľkosť
Konopa_v_priemysle.pdf751.7 KB

Vita a vegetarián recepty

70 salátových receptů Dr. Normana Walkera: http://sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/knihy/zdravi_a_salat/5419-zdravi_a_sal...

Bezmasé recepty (viz vlevo sloupeček): http://sk2.goo.cz/zdravi_na_dlani/strava/bezmase_recepty/index.htm

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy Dr. Normana Walkera (popis 55 šťav, od s. 47 recepty, od s. 52 seznam chorob a příslušných šťav): http://vitarian.cz/ebooks/walker-zeleninove_stavy.pdf

Vegetariánská kuchařka: http://www.ideon.cz/veg/html/czech/kucharka/

Recepty na Vitarian.cz: http://www.vitarian.cz/search.php?rsvelikost=uvod&rstext=all-phpRS-all&r...

Vitariánské recepty: http://zapisnik.vitarian.cz/recepty.htm

Recepty na fóru Vitarian.cz: http://forum.vitarian.cz/viewtopic.php?t=75

Recepty Mr. Carrota (viz v pravo sloupec): http://recipesbycarrot.wordpress.com/tag/vitarianske/

Recepty na vegetarian.cz: http://www.vegetarian.cz/recepty.html

Raw Food Recipes (by Shazzie): http://shazzie.com/raw/recipes/

Living and Raw Food Recipes: http://www.living-foods.com/recipes/

Zrušme ypsilón

Prečo zrušiť Y ?

Komplikované pravidlá pre písanie y/i, zbytočne strávené hodiny učením. Žiaci majú stresy. Prvákov na ZŠ učia písmená, napr. I ako ihla, M ako motýľ, ale Y sa ťažko vysvetľuje.

Ako to vyzerá bez Y ?

Na písaňie textu bez y sa dá ľahko zviknúť, Už Bernolák a Štúr písali bez ypsilonov a neprekážalo im to. Viď citát, Národnije novini, 12. číslo, utorok 9. M. 1845:

„Z mnohích a temer všetkích stran vlasťi dochoďja zlje chíri o pominulej žatve, odvšadial i z tích najúrodnejších krajín sa žalujú že bolo síce slami dosť, ale zrna málo, zlje chíri dobehujú z horňích našich krajou, že tam pre ustavičnie dášďe a plúšťe zbožja nepodozrjevalo a zemjaki, ostatňja v zlích časoch nádeja, vimokajú ...“

Bráni ničo zrušeniu?

V 60-tych rokoch bola zmena pravopisu. Napr. miesto ženy chodily sa píše ženy chodili. Zmena prebehla zo dňa na deň. Nikomu to neprekážalo. Dodnes existujú knihy so starým pravopisom.

PrílohaVeľkosť
ypsilon.gif8.98 KB