Programy open-source

 1. Programy pre osobný počítač
  1. Kancelária
  2. Internet
  3. Multimédiá
  4. Grafika
  5. CAD
  6. Nástroje
 2. Operačné systémy
  1. Pre osobné počítače
  2. Pre servere
 3. Serverové programy
 4. Vedecké programy
  1. Matematika
  2. Chémia
  3. Astronómia
  4. Účtovníctvo

  1. PROGRAMY PRE OSOBNÝ POČÍTAČ

  Rozcestník
 1. http://blogerko.chytrak.cz/software/open-svet-zoznam-opensource/2/
 2. Kancelária
 3. LibreOffice, http://sk.libreoffice.org/ - kancelársky balík
 4. OpenOffice, http://sk.openoffice.org - kancelársky balík
 5. OpenClipart, http://openclipart.org/ - galéria obrázkov vo formáte svg a png
 6. Internet
 7. Mozilla, http://www.mozilla.sk/ - balík pre internet, Firefox, http://www.mozilla.sk/firefox/ - prehliadač, doplnok AdBlock https://addons.mozilla.org/sk/firefox/addon/adblock-plus/ , Thunderbird - poštový program, Sunbird - organizátor
 8. Pidgin, http://www.pidgin.im/ - klient pre chat siete, napr. IRC, Jabber, ICQ...
 9. FileZilla, http://filezilla-project.org/ - ftp program
 10. AresGalaxy, http://sourceforge.net/projects/aresgalaxy/ - zdielanie súborov na p2p, Bittorrent.
 11. PuTTY, http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ - pripojenie na vzdialený počítač ako terminál
 12. http://www.tightvnc.com/ a http://www.uvnc.com/ - prezeranie a ovládanie plochy vzdialeného počítača
 13. http://vtokapp.com/ - IP (video)telefonovanie, maju ho aj na android http://code.google.com/apis/talk/open_communications.html
 14. zabezpečená alternatíva skype-u: www.wire.com , www.wickr.com
 15. Multimédiá
 16. Audacity, http://audacity.sourceforge.net/ - zvukový editor wave, mp3, ogg.
 17. CDex, http://cdexos.sourceforge.net/ - ripovanie audio CD, konverzia medzi audio CD, mp3, ogg, aac a wma.
 18. Dorgem, http://dorgem.sourceforge.net/ - bezpečnostná kamera, zaznamenáva na harddisk obraz cez bežnú web kameru.
 19. VLC Media Player, http://www.videolan.org/vlc/ - prehrávač s množstvom funkcií a podporovaných formátov: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, WMV, mp3, ogg, ... Dokáže prehrať DVD a VCD, podporuje titulky.
 20. UtubeRipper, http://sourceforge.net/projects/utube - nahrá a konvertuje videá z YouTube.
 21. Scilab Aurora, http://sourceforge.net/projects/scilab-aurora - videoeditor, jednoduchý, ale plne použiteľný. Obsahuje základné funkcie nelineárneho editora, ako je filter, prechody, nastavenia pohybu a priehľadnosti. Obsahuje EVP.
 22. Grafika
 23. KolourPaint, http://sk1project.org/modules.php?name=Products&product=sk1 - jednoduchý bitmapový program pre KDE v Linuxe, podobný Skicáru
 24. GIMP, http://www.gimp.org/ - pokročilý bitmapový editor na úpravu obrázkov a fotografií.
 25. LibreOffice Draw - 2D vektorová grafika https://www.libreoffice.org/download/download/
 26. Blender - 3D vektorová grafika, https://www.blender.org/
 27. Inkscape, http://www.inkscape.org/ -vektorový 2D grafický editor, natívnym formátom je SVG.
 28. Sk1, http://sk1project.org/modules.php?name=Products&product=sk1 - vektorový 2D program. Podobný Corel Draw, a Adobe Illustrator. Len pre Linux.
 29. Pencil, https://pencil.evolus.vn/ - 2D animačný a kresliaci program.
 30. Synfig Animation Studio, http://sourceforge.net/projects/synfig - silný priemyselný vektorový 2D animačný softvérový balíček (ETL, synfig, sinfigstudio), určený pre tvorbu 2D animácií filmovej kvality..
 31. CAD
 32. Bricscad - lacná kópia autocadu: http://www.bricscad.sk/
 33. Free CAD, http://juergen-riegel.net/FreeCAD/Docu/index.php?title=Main_Page - jednoduchý 2D CAD pre kreslenie výkresov.
 34. BRL-CAD, http://brlcad.org/ - 3D CAD
 35. Sweet Home 3D, www.sweethome3d.com/cs - navrhovanie designu interieru, nábytok umiestňujete v dome v 2D pláne s okamžitým 3D náhľadom.
 36. DIA, http://dia-installer.de/download.html - kreslí vývojové diagramy, siete, elektrické schémy.
 37. Nástroje:
 38. Virtuálny počítač, emulátor príkazov procesora - VirtualBox http://www.virtualbox.org/ -
 39. Obnova zmazaného disku: CD, DVD, BlueRay: DVDisaster http://www.slunecnice.cz/sw/dvd-disaster/stahnout/ , CD Recovery Toolbox (freeware) http://www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html , http://www.slunecnice.cz/sw/cd-recovery-toolbox/stahnout/ .
 40. Šifrovanie súborov a disku: http://www.gnupg.org/ , http://www.truecrypt.org/
 41. 2. OPERAČNÉ SYSTÉMY

  Pre osobný počítač:
 42. Ubuntu, http://www.ubuntu.com/download/desktop
 43. Mint, http://www.linuxmint.com/
 44. Greenie, www.greenie.sk - v slovenčine, predvolený úsporný manažér okien.
 45. Mandriva, www.mandriva.com , http://iso.linuxquestions.org/mandriva/ .
 46. DSL, www.damnsmalllinux.org - pre staršie počítače.
 47. Free BSD, www.freebsd.org - vychádza z BSD, možno využiť všetky zdroje Linuxu.
 48. Slax, www.slax.cz - prenosná, malá a rýchla distribúcia Linuxu
 49. Servere a údržba:
 50. Rescue CD, http://www.sysresccd.org/ - Záchranná LIVE distribúcia Linuxu, ktorá sa dá napáliť na miniCD alebo usb disk, a dá sa použiť na záchranu poškodeného systému.
 51. IPCop, http://www.ipcop.org/ - vytvorenie routera, jednoduché aj pre amatéra.
 52. K12 LTSP, http://k12ltsp.org/contents.html - sw pre terminálovú sieť. Ľahko sa inštaluje a konfuguruje. Terminál min 16 MB RAM. Založené na CentOS Linux a Linux Terminal Server Project.
 53. SkoleLinux, http://www.skolelinux.org/ - sw pre terminálovú sieť v škole. Ľahká inštalácia a údržba. V 42 jazykoch. Založené na Debiane Linux. Každý žiak má svoje meno a heslo, má prístup k vlastným súborom.
 54. M0n0val, http://m0n0.ch/wall/ - traffic shaper, firewall, NAT, DNS forwarding, DHCP. Jednoduché nastavenie klikaním cez www stránku. Založené na BSD. Potrebné CF 512 MB, miniPC riešenie. Traffic shaper je obmedzovač rýchlosti prenesených dát..
 55. 3. SERVEROVÉ APLIKÁCIE

  Webové:
 56. Drupal, http://www.drupal.org/ - CMS = redakčný systém.
 57. http://info.tikiwiki.org/tiki-index.php - TikiWiki, CMS systém na tvorbu web stránok v štýle Wikipédie.
 58. DAlbum, http://www.dalbum.org/ - jednoužívateľský webový album, prezeranie obrázkov v strome adresárov ako v PC.
 59. Gallery2, http://www.gallery2.org/ - webová galéria pre viac užívateľov. Dá sa začleniť do Drupalu. Vie od neho preberať prihlasovanie užívateľov.
 60. PhpBB, http://www.phpbb.sk/ - diskusné fórum.
 61. Moodle, http://www.moodle.sk/ - LMS = systém na správu online kurzov.
 62. Moodle Gradebook Plug-in, http://sourceforge.net/projects/allgradesmoodle/ - žiacka knižka, zásuvný modul do Drupalu.
 63. WebCalendar, http://www.k5n.us/webcalendar.php - webový kalendár.
 64. PhpFreeChat, http://www.phpfreechat.net/ - pokec.
 65. 4. VEDECKÉ PROGRAMY, VYUČOVANIE

  Matematika
 66. CaR, http://vk.upjs.sk/~tuleja/CaR/ - interaktívna geometria, konštrukcií pomocou kružidla a pravítka.
 67. Kig, http://edu.kde.org/kig/ - interaktívna geometria. Len pre KDE.
 68. Freemat, http://freemat.sourceforge.net/ - podobné komerčným prestrediam MATLAB od Mathworks, a IDL od Research Systems.
 69. Geogebra, http://www.geogebra.org/cms/ - dynamická matematika, zlučuje v sebe geometriu, algebru a matematickú analýzu. Umožňuje riešenie úloh, ktoré vychádzajú z geometrického popisu (body, priamky, kužeľosečky), rovnako ako aj úlohy založené na popise funkciami, pričom vie nájsť derivácie, integrály, extrémy a korene rovníc , http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcatego... - Online verzia.
 70. GNUPlot, http://www.gnuplot.info/ - Interaktívny kresliaci program, ktorý umožňuje vykresľovať bodové, spojnicové a stĺpcové grafy, dvojrozmerné a trojrozmerné grafy, krivky a plochy, rovnako zo zadaných numerických hodnôt, ako aj zadaných matematicky. Jeho základné textové rozhranie je textové, takže Gnuplot je vhodný aj na dávkové spracovanie dát. Existuje však aj viacero grafických nadstavieb. Gnuplot má podporu pre množstvo operačných systémov a grafických výstupných formátov, pričom môže pracovať v reálnej aj komplexnej aritmetike. Navyše umožňuje aj nelinárnu regresiu metódou najmenších štvorcov, http://labs.lubomirr.eu/opendvd/manuals/165.pdf - Manuál, http://gnuplot.sourceforge.net/demo_4.2/ - demo a príklady, http://people.tuke.sk/jan.busa/kega/ - využitie na VŠ.
 71. KMPlot, http://edu.kde.org/kmplot/ - vykresľovanie funkcií. Len pre KDE.
 72. Maxima, http://maxima.sourceforge.net/ - systém na počítačovú algebru, ktorý umožňuje vykonávanie symbolických výpočtov, ako sú manipulácie s výrazmi, riešenie rovníc a ich sústav, derivovanie, integrovanie, riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc a podobne. Maxima dokáže v mnohých smeroch plne nahradiť populárny program Mathematica..
 73. Chémia
 74. Avogadro, http://sourceforge.net/projects/avogadro/ - editor molekúl, ktorý sa používa vo výpočtovej chémii, modelovaní molekúl, bioinformatike, vede o materiáloch a príbuzných oblastiach. Je rozširovateľný pomocou pluginov..
 75. Chemtool, http://freshmeat.net/projects/chemtool/ - kreslení 2D chemické štruktúry. Je založený na GTK..
 76. EasyChem, http://easychem.sourceforge.net/ - 2D kreslenie molekúl.
 77. Kalzium, http://edu.kde.org/kalzium/ - periodická tabuľka prvkov.
 78. PyMol, http://pymol.sourceforge.net/ - kreslenie 3D molekúl organických látok aj bielkovín.
 79. Astronómia
 80. Celestia, http://www.shatters.net/celestia/ - 3D simulátor vesmíru , http://www.celestiamotherlode.net/ - objekty do Celestie
 81. Účtovníctvo
 82. GNUCash, http://www.gnucash.org/ - vedenie osobného účtovníctva, alebo účtovníctva malej firmy. Umožňuje sledovanie osobných účtov, akcií, príjmov a výdavkov. Ľahko sa prispôsobuje potrebám používateľa.

5. LICENCIE

  GPL
 1. GPL v 3: http://www.gpl.sk/v3/
 2. GPL v 2: http://www.gpl.sk/v2/
 3. GPL v 1: http://www.gpl.sk/v1/